Veelgestelde vragen

HOE WORDT DE VOLGORDE VAN DE KINDEREN DIE AANGEMELD WERDEN BEPAALD?

ALS IK MEERDERE KEUZES OPGEEF: HEB IK DAN MINDER KANS OP MIJN EERSTE KEUZE DAN OUDERS DIE MAAR 1 SCHOOLKEUZE OPGEVEN?

HOE KAN IK ZIEN OF ER NOG PLAATS IS VOOR MIJN KIND?

IK BESCHIK IN DE PERIODE VAN AANMELDING NIET OVER EEN COMPUTER, HOE KAN IK DAN WETEN OF ER NOG GENOEG PLAATS IS VOOR MIJN KIND? EN HOE KAN IK DAN AANMELDEN?

MOET IK MIJ HAASTEN OM AAN TE MELDEN? MOET DAT ZO SNEL MOGELIJK BIJ DE START VAN DE AANMELDINGSPERIODE?

WAT MOET IK MEENEMEN ALS IK NAAR EEN SCHOOL GA OM MIJN KIND TE LATEN INSCHRIJVEN?

WAT GEBEURT ER ALS MIJN KIND OP EEN SCHOOL INGESCHREVEN WORDT?

WAT GEBEURT ER ALS MIJN KIND OP EEN SCHOOL GEWEIGERD WORDT (EEN NIET-GEREALISEERDE INSCHRIJVING) 

WANNEER KAN MIJN KLEUTER STARTEN OP SCHOOL?

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN SCHOOLTOELAGE/SCHOOLTOESLAG?

WAT BETEKENT GEKOPPELD AANMELDEN?

WAT DOE IK BIJ - EEN NAKENDE - VERHUIS?

 • HOE WORDT DE VOLGORDE VAN DE KINDEREN DIE AANGEMELD WERDEN BEPAALD?

Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang.

Broers/zussen en kinderen van personeel geboren in 2017 kunnen met voorrang inschrijven op school van 1 tot 22 februari.

Broers/zussen en kinderen van personeel niet geboren in 2017 melden aan en worden als eerste gerangordend.

Alle andere kinderen worden geordend op basis de schoolkeuze. 

- Als er voldoende plaatsen zijn, worden de kinderen ingeschreven. 

- Als er onvoldoende plaatsen zijn, worden alle kinderen geordend op basis van leerlingenkenmerken* en de afstand (in vogelvlucht) van het domicilieadres van het kind of van het werkadres van één van de ouders tot de school. Voor elk kind kan maar één referentieadres opgegeven worden. De ouders kiezen zelf of ze het domicilieadres van het kind opgeven, ofwel het adres waar één van de ouders werkt. Er gebeuren steekproefgewijs controles op (werk)adres voor de toewijzing van de plaatsen start.

* Bij het verdelen van de plaatsen wordt er rekening gehouden met leerlingenkenmerken die samenhangen met de gelijke onderwijskansen van kinderen. Kinderen zijn 'indicatorleerling' als ze aan één of beide gelijke onderwijsindicatoren beantwoorden:

(1) de moeder van de leerling heeft geen (erkend) diploma van het secundair onderwijs of van geen getuigschrift van het zede jaar secundair onderwijs.

(2) het gezin ontvangt in het huidige (of vorige) schooljaar een schooltoelage. Kinderen die aan geen van beide indicatoren beantwoorden, zijn niet-indicatorleerlingen. Voor elk geboorte- en leerjaar worden 40% van de plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en 60% voor niet-indicatorleerlingen. Als er in de ene groep minder leerlingen worden aangemeld dan voorzien, gaan de plaatsen naar de andere groep.

 

 • ALS IK MEERDERE KEUZES OPGEEF: HEB IK DAN MINDER KANS OP MIJN EERSTE KEUZE DAN OUDERS DIE MAAR 1 SCHOOLKEUZE OPGEVEN?

Neen. Als je vijf keuzes opgeeft en je woont dichter bij de eerste schoolkeuze dan een ouder die slechts één schoolkeuze opgaf en er verder vanaf woont, heb je meer kans om die eerste school toegewezen te krijgen. De enige reden waarom het aangeraden is om meerdere keuzes op te geven, is dat als je uit de boot valt bij een hogere schoolkeuze, je nog altijd meedingt voor de andere schoolkeuzes. Geef je maar één schoolkeuze op en het lukt daar niet, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode om in te schrijven en kun je enkel nog een beroep doen op de scholen waar nog plaats is. Dat is soms niet in je buurt of geen voorkeurschool.

Zet altijd jouw eerste schoolkeuze bovenaan. Is er onvoldoende plaats, dan heb je op basis van afstand tot de school nog altijd evenveel kans op de tweede schoolkeuze als de andere ouders die voor deze school kozen.

 

 • HOE KAN IK ZIEN OF ER NOG PLAATS IS VOOR MIJN KIND?

Op deze website staat voor de aanmeldingsperiode begint een overzicht van het aantal plaatsen dat beschikbaar is per geboortejaar (voor de kleuters) of per leerjaar (voor de lagere school). Dat is een momentopname. Zie tabblad 'vrije plaatsen' van deze website.

 

 • IK BESCHIK IN DE PERIODE VAN AANMELDING NIET OVER EEN COMPUTER, HOE KAN IK DAN WETEN OF ER NOG GENOEG PLAATS IS VOOR MIJN KIND? EN HOE KAN IK DAN AANMELDEN?

Alle scholen zullen het aantal vrije plaatsen aan de ingang afficheren. U kan in alle scholen, bij de CLB’s en ook op de Dienst Samenleving (1e verdieping Sport & Jeugdcomplex) terecht om je te helpen om jouw kind aan te melden.

 

 • MOET IK MIJ HAASTEN OM AAN TE MELDEN? MOET DAT ZO SNEL MOGELIJK BIJ DE START VAN DE AANMELDINGSPERIODE?

Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zo lang je maar binnen de periode blijft. Daarna zal het onmogelijk zijn: de website wordt na de aanmeldingsperiode afgesloten. Als je daarna je kind nog wil inschrijven zal je moeten afwachten of er in de school van voorkeur nog plaatsen zijn nadat de aangemelde kinderen een plaatsje kregen (vanaf 28 mei). Onthoud dus: haasten hoeft niet, maar laat de periode niet passeren.

 

 • WAT MOET IK MEENEMEN ALS IK NAAR EEN SCHOOL GA OM MIJN KIND IN TE LATEN SCHRIJVEN?

Neem altijd de ISI+ kaart (of een kleefbriefje van het ziekenfonds) mee van het kind dat u wilt inschrijven.

 

 •  WAT GEBEURT ER ALS MIJN KIND OP EEN SCHOOL INGESCHREVEN WORDT?

De school controleert de gegevens van je kind en je verklaart je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school (door middel van een handtekening). Je ondertekent de leerlingenfiche, die deel uitmaakt van het inschrijvingsregister. Inschrijven kan dus niet per e-mail of per telefoon.

Als er vastgesteld wordt dat er bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het ‘toegangsticket’ dat via de aanmeldingsprocedure verworven werd.

 

 • WAT GEBEURT ER ALS MIJN KIND OP EEN SCHOOL GEWEIGERD WORDT (EEN NIET-GEREALISEERDE INSCHRIJVING)

De school noteert de gegevens van je kind in het inschrijvingsregister, je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een weigeringsdocument (samen met het resultaat van de aanmelding). 

Alle scholen in Lokeren volgen de wachtlijst het hele schooljaar 2019-2020 (tot 30 juni 2020). Daarna vervalt de wachtlijst.

De school is verplicht de rangorde op deze lijst te volgen en je te contacteren als er plaats vrijkomt. Sommige scholen houden ook na deze periode nog rekening met het rangnummer van uw kind. Vraag dit na bij de school zelf.

 

 •  WANNEER KAN MIJN KLEUTER STARTEN OP SCHOOL?

Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van deze instapdata:

 • 1° de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • 2° de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • 3° de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • 4° de eerste schooldag van februari;
 • 5° de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • 6° de eerste schooldag na de paasvakantie
 • 7° de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Let op! Ook kinderen die geboren zijn tussen 26 november en 31 december 2017 en die niet meer zullen kunnen instappen in schooljaar 2019-2020 worden al aangemeld en ingeschreven: zo zijn ze zeker van een plaatsje. Zij zullen wel pas op in september 2020 kunnen instappen.

 

 •  KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN SCHOOLTOELAGE/SCHOOLTOESLAG?

 Vanaf het schooljaar 2019-2020 moet je een schooltoeslag niet meer aanvragen dit wordt automatisch toegekend via het groeipakket.

 

 • WAT BETEKENT GEKOPPELD AANMELDEN?

Een koppeling betekent dat je enkel een school toegewezen krijgt waar er plaats is voor alle aan-elkaar-gekoppelde kinderen.

Stel: je hebt drie kinderen die je aanmeldt. Als je dit gekoppeld doet, en er is in de eerste schoolkeuze plaats voor twee van de drie kinderen, maar voor één kind geen plaats, dan krijgt geen van de kinderen een toewijzing voor deze school (3 weigeringen). Het systeem gaat dan over naar de tweede schoolkeuze waar opnieuw wordt bekeken of er plaats is voor de drie kinderen samen (indien niet, gaat het naar keuze 3 etc).

Soms willen ouders dat die kinderen waarvoor er wel plaats is toch al de hogere schoolkeuze krijgen, ondanks het feit dat er een ander kind van het gezin dan nog naar een andere school moet gaan. Dan kun je beter elk kind niet-gekoppeld aanmelden.

Bekijk zeker ook nog eens het aantal vrije plaatsen op de website (als er nu al 0 vrije plaatsen staat voor een geboorte-of leerjaar, betekent dat dat bij een aanmelding hiervoor die gekoppeld is aan andere aanmeldingen alle gekoppelde kinderen geweigerd worden).

 

 • WAT DOE IK BIJ - EEN NAKENDE - VERHUIS?

Ga je verhuizen en dichterbij de school van jouw voorkeur wonen?

De disfunctiecommissie kan een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toestaan wanneer je kan aantonen met (scan of kopie) van een officieel bewijsstuk dat je domicilieadres wijzigt ten laatste binnen het schooljaar waarvoor aangemeld wordt. Bezorg de scan of kopie van de huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte aan de LOP-deskundige (ten laatste voor het einde van de aanmeldingsperiode) via mail evy.dhollander@ond.vlaanderen.be.
Voor meer info: bel (0492 15 90 54) of mail de deskundige.